ساخت 14 آلاچیق در پارک کوهستان

ساخت 14 آلاچیق در پارک کوهستان
با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال، 14 آلاچیق در پارک کوهستان ساخته و پارک شادی کفسازی می شود.
    
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد همزمان با کفسازی پارک کوهستان، 14 آلاچیق با پیش بینی هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال نیز در این پارک در حال ساخت می باشد.
خاطرنشان می شود پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور که شامل هفت آلاچیق مربع شکل و هفت آلاچیق دایره ای شکل می باشد تا کنون 90درصد بوده است.
500 مترمکعب پی کنی، 30تن آرماتوربندی، 120 مترمکعب بتن ریزی، 200 مترمکعب شفته ریزی و اجرای 420 مترمربع سقف آلاچیق از جمله کارهای انجام شده در این پروژه می باشد.
همچنین به منظور کفسازی پارک شادی بیش از سه ماه است که با قراردادی به مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال عملیات عمران آن آغاز شده و تا کنون اقداماتی از قبیل تخریب آسفالت به میزان 200 مترمربع، شفته ریزی 300 مترمکعب، اجرای سنگ جدول 500 متر، بتن ریزی زیرموزائیک 100 متر مکعب و فرش موزائیک نیز 700 مترمربع انجام شده است.
شایان ذکر اینکه مدت قرارداد پروژه کفسازی پارک شادی پنج ماه می باشد.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :