ساخت سیستم ضدفشارآب توسط یکی از کارکنان شهرداری یزد

ساخت سیستم ضدفشارآب توسط یکی از کارکنان شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مخترع سیستم ضد فشار آب درون لوله که در سومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل به همراه 59 نفر از مخترعین استان، ساخته های جدید خود رابه معرض نمایش گذاشته بودند از پرسنل شهرداری یزد می باشد.
این سیستم که توسط قاسم برزگر طراحی و ساخته شده است قابلیت جلوگیری از نشت آب و ترکیدگی لوله ها را در شبکه آبرسانی انجام می دهد و به میزان 40درصد مانع از هدر رفت آب می شود.

آدرس کوتاه :