زیرسازی و آسفالت مجدد بلوار فردوسی

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :