رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد: شهروندان در روز سیزدهم فروردین مراقب طبیعت باشند

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد: شهروندان در روز سیزدهم فروردین مراقب طبیعت باشند


رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد: شهروندان در روز سیزدهم فروردین مراقب طبیعت باشند

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: شهروندان در روز سیزدهم فروردین مراقب طبیعت باشند و نباید به بهانه حضور در کوه، دشت و بیابان منابع طبیعی را تخریب کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، محمد صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان ابن که روز سیزدهم فروردین، روز طبیعت نامگذاری شده است، از شهروندان خواست مراقب طبیعت باشند و نباید به بهانه حضور در کوه، دشت و بیابان، منابع طبیعی را تخریب کنند.

وی افزود: ایرانیان در این روز بر اساس یک سنت قدیمی به طبیعت پناه می برند و شهروندان باید توجه کنند که با حضورشان در این روز به طبیعت آسیبی نرسد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد به شهروندان توصیه کرد که در صورت نیاز به آتش، از قبل زغال تهیه کنند و از شکستن و بریدن شاخه درختان و کندن بوته های گیاهی و مرتعی برای تهیه آتش در بوستان ها پرهیز کنند و قبل از ترک پارک و فضای سبز در سطح شهر برای پرهیز از ایجاد حریق، خاکستر آتش را با آب و خاک خاموش کنند.

صفدر پور با بیان این که فضای سبز نقش مهمی در حفظ آب و خاک و ارزش های اکولوژیکی دارد، تصریح کرد: شهروندان از برافروختن آتش در نزدیکی علفزارها، باغ ها و درختان خوداری کنند.
وی اظهار داشت: انسان به عنوان برترین مخلوق الهی همواره به طبیعت نیاز دارد و این مواهب را باید به عنوان امانت حفظ و مراقبت کنند، تا نسل های بعد بتوانند از صفا و سرسبزی طبیعت لذت ببرند.