رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد خواست میدانداران را اولویت اول طرح های میدان مرکزی عنوان کرد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد خواست میدانداران را اولویت اول طرح های میدان مرکزی عنوان کرد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با بیان اینکه بدنبال این موضوع هستیم تا خواست میدانداران اجرائی شود، افزود: حمایت و رفع مشکلات میدانداران، اولویت اول طرح های میدان مرکزی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد – محمد رضا دشتی با بیان اینکه به دنبال این موضوع هستیم تا خواست میدانداران اجرائی شود و آنچه قدم بر می داریم نظر آنها را تامین کنیم، تاکید کرد: برخی تغییرات از جمله تعویض چراغ های میدان مرکزی اقداماتی ماندگار و به موقع در کاهش هزینه های میدان مرکزی بوده است، به همین بسنده نخواهیم کرد و باید پیشرفت به صورت روزانه محقق شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد خاطر نشان کرد: طرح دسترسی به میدان مرکزی که حدود 12 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت، توسط واحد عمران سازمان به صورت جدی در حال پیگیری است و لحاظ نیاز همسایگان میدان صورت خواهد پذیرفت.

دشتی افزود: یکی از موضوعات که توجه لازم را به آن می طلبد، نگاه ویژه به شریک اقتصادی میدان مرکزی بوده که با جلسات متعدد و بررسی های صورت گرفته به دنبال حمایت و رفع مشکلات جهت ادامه پروژه هستیم.

در این نشست صمیمانه تعدادی از میدانداران به خصوص جوانان غرفه دار میدان، به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند.

آدرس کوتاه :