رئیس اداره حراست

محمد حسن رحيمي نژاد

 

کارشناس مدیریت صنعتی

 

شرح وظایف:

 • - انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی
 •  
 • - تهیه و ابلاغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
 •  
 • - انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح
 •  
 • - کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم
 •  
 • - حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
 •  
 • - انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری