روکش آسفالت معابر منطقه دو

روکش آسفالت معابر منطقه دو

از ابتدای سال 1394 تاکنون 36 مورد از معابر اصلی و فرعی سطح منطقه دو روکش آسفالت شده است.

 مدیر منطقه دو شهرداری یزد اظهار داشت : در ادامه عملیات ساماندهی معابر،  اداره فنی عمرانی شهرداری از نیمه فروردین ماه سال جاری به طور همزمان با دو دستگاه فینیشر اقدام به روکش آسفالت خیابان مسکن و شهرسازی و قسمتی از خیابان صحرا و همچنین تعدادی از  معابر فرعی خیابان مسکن وشهرسازی، محله های خرمشاد، ملافرج الله و حسن آباد نموده است.

محمد علی رحمت آبادی گفت: عملیات عمرانی مذکور  در مساحت 60 هزار مترمربع و هزینه ای بالغ بر10 میلیارد و 800 میلیون ریال  در سطح منطقه دو انجام شده است.

 وی خاطر نشان کرد: روکش آسفالت بلوارهای مدرس و باهنر نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان شهریور ماه به انجام می رسد.

 

آدرس کوتاه :