روکش آسفالت معابر منطقه دو

روکش آسفالت معابر منطقه دو

از ابتدای سال 1394 تاکنون 36 مورد از معابر اصلی و فرعی سطح منطقه دو روکش آسفالت گردیده است. آقای مهندس رحمت آبادی مدیر منطقه دو اظهار داشت در ادامه عملیات ساماندهی معابر منطقه  اداره فنی عمرانی شهرداری از نیمه فروردین ماه سال جاری به طور همزمان با دو دستگاه فینیشر اقدام به روکش آسفالت خیابان مسکن و شهرسازی و قسمتی از خیابان صحرا و همچنین تعدادی از  معابر فرعی خیابان مسکن وشهرسازی، محله های خرمشاد، ملافرج الله و حسن آباد نموده است.عملیات عمرانی فوق به مساحت 60،000 مترمربع و هزینه ای بالغ بر 10،800،000،000 ریال در سطح منطقه دو انجام شده است. لازم به ذکر است روکش آسفالت بلوار مدرس و بلوار باهنر نیز در دستور کار قرار دارد که در تا پایان شهریور ماه انجام خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :