روكش آسفالت بلوار جهاد

روكش آسفالت بلوار جهاد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد روكش آسفالت بلوار جهاد واقع در حد فاصل خيابان تيمسار فلاحي و ميدان كاج به طول تقريبي 2000 متر و عرض هر باند 5/9 متر با هزينه اي بالغ بر سه ميليارد ريال در حال انجام مي باشد.
                                                                       
« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :