روان سازی ترافیک ورودی های میدان باهنر با حذف تیرهای برق

روان سازی ترافیک ورودی های میدان باهنر با حذف تیرهای برق
 به منظور تسهیل وروان سازی ورودی های میدان باهنر و همچنین زیبایی بصری میدان با صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 300 میلیون ریال، تیرهای برق میدان حذف و شبکه هوایی برق به شبکه زیرزمینی تبدیل شد که بر این اساس ورودیهای میدان نیز تعریض گردید.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد شبکه هوایی برق در میدان باهنر جمع آوری و به منظور ارتقاء زیبایی بصری میدان به شبکه زیرزمینی تبدیل شد.
به گفته مهندس طهماسبی فاز اول این طرح از تقاطع باهنر به سمت تقاطع غیرهمسطح معلم در اواخر سال گذشته شروع شده و نیمه اول امسال با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.
معاون امور عمرانی شهرداری یزد افزود: فاز دوم طرح مذکور از تقاطع باهنر به طرف تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در جهت شمال شرقی میدان نیز نیز به تازگی انجام شده به طوریکه با اتمام آن و احتساب فاز قبلی فقط جهت جنوب شرقی میدان باقی خواهد ماند که انشاءا... تبدیل شبکه هوای برق این قسمت به زیرزمینی هم در آینده ای بسیار نزدیک انجام می شود.
وی بابیان هزینه یک میلیارد و 800 میلیون ریالی فاز دوم پروژه مدنظر، زیبایی سیمای شهری و روان سازی ترافیک را ازجمله ثمرات این طرح عنوان کرد.
طهماسبی خاطرنشان نمود با حذف تیرهای برق امکان تعریض باندهای ورودی و خروجی به میدان فراهم شده و آمد و شد به میدان تسهیل می گردد.
مهندس مهدی پهلوانی کارشناس ناظر پروژه هم در خصوص ویژگیهای فنی آن اظهار داشت. اجرای این طرح در کل میدان نیازمند جمع آوری 100 اصله تیر فشارقوی و ضعیف و نصب یک سوئیچ خانه (R.M.U) می باشد که جمع آوری تیرهادر سه طرف و نصب سوئیچ خانه به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: به منظور اجرای فاز اول و دوم طرح درحدود 950متر مکعب کانال حفر شده و 3600 متر طول کابل فشار متوسط و 1800 متر طول کابل فشار ضعیف مصرف و در حدود 20 عدد جعبه بُکس نصب شده است.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.