رضايت مردم ملاك شهرداري براي انتخاب پيمانكاران خدمات شهري است

رضايت مردم ملاك شهرداري براي انتخاب پيمانكاران خدمات شهري است

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد- سيدعلي اكبر ميروكيلي درجلسه بررسي مسائل ومشكلات خدمات شهري كه با حضور رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر ،معاونت خدمات شهري ، سرپرستان مناطق سه گانه وناحيه تاريخي شهرداري يزدومديران شركتهاي رفت وروب برگزار شدبااشاره به اينكه نظافت حافظ آبرو وكيان شورا وشهرداري است،تصريح كرد:درصورت عدم جمع آوري زباله در سطح شهر خدمات شهرداري زير سئوال مي رود.

وي خاطرنشان ساخت: شهرداري درصدد آن است كه خودروهاي واكنش سريع در مناطق مستقر نمايد تابه صورت ضرب الاجل زباله هاجمع آوري شود.

شهردار يزد باپيشنهادحضور يك نيروي دائمي از سوي پيمانكاران وانجام زمانبندي جمع آوري زباله در سطح شهر افزود:مسئله مشخص بودن زمان، مستلزم فرهنگ سازي است كه در صورت رعايت نكردن برخي افراد وارگانها نسبت به اين مسئله به روحيه لطيف مردم لطمه وارد مي شود ،بنابراين شهرداريهاي مناطق سه گانه بايد خود را براي مجهزشدن به گروه جهادي فوريت هاي خدمات شهري آماده كنند.

وي گفت:مسئولين شركتهاي رفت وروب قبل از آنكه دستگاه نظارت شهرداري به آنان اخطار دهد بر كار رفتگران نظارت داشته باشند . شهردار يزدهمچنين خواستار اهتمام بيشتر حوزه معاونت خدمات شهري به امر جمع آوري زباله در بافت تاريخي شد.

درادامه جلسه رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر ضمن بيان اينكه امسال اولين سالي است كه كل عمليات رفت وروب وجمع آوري زباله به بخش خصوصي واگذار شده تاكيد نمود كه اين عمليات به نظم بيشتري نيازدارد.

وي با اشاره به درخواست مردم به ساعت عبور ومرور ماشين ها از خيابانها وكوچه ها وهمچنين مجهز شدن             ماشين هاي جمع آوري زباله به يك سيستم صوتي جهت مطلع شدن مردم گفت:با برقراري ارتباط بايد مردم را ترغيب به مشاركت با شركت هاي خدماتي نمود.

معاون خدمات شهري شهرداري يزدنيز در اين جلسه با اشاره به سپردن رفت وروب شهر به بخش خصوصي، راهي كه شهرداري در اين زمينه پيموده را برگشت ناپذير خواند وبا توجه به تجارب شهرداري در اين راستا ووجود پيمانكاران قدر تاكيد كرد كه اين بخش وضعيت مطلوب به خود گرفته است.

وي با تاكيد براينكه هرگونه اهانت به كارگر خدمات شهري اهانت به شخص شهرداراست خاطرنشان ساخت : هرچه از تكنولوژي روزوماشين آلات مدرن استفاده شودطبيعتاً نقش كارگران كمرنگتر مي شود.

در اين جلسه بر كدگذاري ماشين هاي زباله تاكيدشد تا درصورت تخلف، شناسايي آنهاآسانترانجام شود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.