دید و بازدید سال نو با شهردار یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :