دیدار مدیـرعامل مخابـرات با شهردار یـزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :