دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با شهردار یزد