دیدار مدیران کانون های تبلیغاتی شهر یزد با شهردار - در این دیدار در خصوص ساماندهی تبلیغات محیطی و فضای شهری بحث و تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :