دیدار شهردار و مدیران شهرداری یزد با معاون امور عمرانی استانداری

دیدار شهردار و مدیران شهرداری یزد با معاون امور عمرانی استانداری
 
در دیدار شهردار و مدیران شهرداری یزد با معاون امور عمرانی استانداری بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر دو مجموعه تأکید شد.
      به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس سید محمدرضا سید حسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در دیدار شهردار، معاونان و مدیران شهرداری یزد، قول مساعد همکاری در جهت قویتر ظاهر شدن شهرداری داد و تأکید نمود که اعتقاد بنده بر حمایت از شهرداری است.
مهندس عظیمی زاده هم با ارائه گزارشی از فعالیت ها، طرحهای عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری به بیان مشکلات شهرداری در زمینه درآمد های پایدار، حمل و نقل و عمرانی پرداخت.
 شهردار یزد تهیه قیر را به عنوان مشکل اساسی شهرداری عنوان نمود که هزینه بسیار زیادی به بار می آورد.
وی با اشاره به سکونت گاه های غیررسمی در شهر، بحث خارج کردن منطقه حسن آباد از بن بست را مطرح کرد که با ایجاد کمربند شرقی شهر امکان پذیر است.
عظیمی زاده همچنین آمادگی کامل شهرداری را در خصوص ارتباط و هماهنگی با حوزه عمرانی استانداری اعلام کرد.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :