دیدار شهردار و تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد و جمعی از مدیران شهرداری

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :