دیدار شهردار با مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :