دیدار سید ابوالفضل وکیلـی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با شهردار یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :