دیدار سرپرست معاونت خدمات شهری و مدیران عامل سازمان های تابعه با فرماندار یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :