دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی با شهردار یزد

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی با شهردار یزد
رئیس سازمان نظام مهندسی در دیدار با شهردار یزد راهکارهای هماهنگی و ارتباط بیشتر بین شهرداری و سازمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر نقش این دو نهاد در ارائه بهتر خدمات به شهروندان تأکید کردند.
در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با شهردار مرکز استان، بر نقش نظارتی این سازمان در کاهش پرونده های کمیسیون ماده 100 تأکید شد و خاطرنشان گردید که از این طریق باید نظارت در ساخت و سازها پر رنگ تر شود.
دکتر آیت اللهی با اشاره به تأثیرگذاری پروژه های بزرگی که در سطح شهر در حال اجراست، اظهار امیدواری نمود نقش سازمان نظام مهندسی بر جسته گردد.
وی ضمن تأکید بر آشنایی سازمان نظام مهندسی با حوزه کاری شهرداری، خواستار هم افزایی فعالیت های مرتبط با شهرداری شد.
مهندس عظیمی زاده نیز با بر شمردن اهمیت مباحث درآمدی در شهرداری، تأثیر مستقیم این مقوله را در تعریف نوع پروژه ها عنوان کرد و خاطرنشان نمود که شهرداری به دلیل مسأله ی تأمین هزینه ها خیلی با فراغ بال نمی تواند برای این   پروژه ها تصمیم بگیرد و بیشتر رویکردهای مشارکتی را مد نظر دارد.
وی با معرفی بافت قدیم به عنوان یکی از اولویت های شهرداری که قدمت و زنجیره منحصر به فردی دارد و مشابه آن در هیچ جای کشور نیست،این منطقه ی خالی از سکنه را بهترین نقطه برای اسکان شهروندان دانست.
شهردار یزد همچنین با اشاره به حاشیه نشینی، سکونت گاههای غیر رسمی، زمین های افتاده در سطح شهر، بافت توخالی در یزد و تراکم پایین جمعیتی را از پیامدهای اصلی عدم برنامه ریزی مناسب عنوان نمود.
وی علاوه بر این خاطرنشان کرد ما باید به طرح تفضیلی جهت بدهیم،کاربری ها را ما تعریف کنیم و کمبود فضای سبز و سایر کاربری ها را از این طریق دنبال نمائیم.
شهردار مرکز استان در این دیدار عنوان کرد انتظار می رفت دولت، طرح مسکن مهر را در زمین های افتاده داخل شهر اجرا کند و توسعه فضای مسکونی را در مرکز شهر متمرکز نماید.
مهندس محمدرضا عظیمی زاده در ادامه با دشوار شدن برنامه ریزی در خصوص مسائل ترافیکی به دلیل گره های ترافیکی موجود، موضوع اصلی برنامه ریزی را ترافیک دانست و مواردی از قبیل نماسازی و بدنه سازی را در اولویت های بعدی عنوان نمود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار، سرمایه را جایی می برد که منفعت بیشتری ببرد خاطرنشان کرد اکثر پروژه های سرمایه گذاری شده در یزد تجاری می باشد.شهردار یزد گفت: در موضوع سرمایه گذاری،قوانین و مقررات هم قدری دست و پا گیر است.
عظیمی زاده با طرح این سوال که چرا یزد پل عابر پیاده مکانیزه ندارد؟ یکسری جریان های رقابتی را در احداث این پل ها مؤثر دانست و ادامه داد که چون باید فراخوان بگذاریم، بعضاً پیشنهاداتی که توان اجرا ندارند برنده می شوند.

شهردار مرکز استان در این جلسه همچنین بر تشکیل دبیرخانه تحویل طرح در شهرداری با محوریت معاون معماری و شهرسازی تأکید کرد.
دکتر آیت اللهی نیز در این دیدار با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در جهت دهی و هدایت سرمایه گذاران با مشاوره فکری و خلق عامل وحدت بخش آن سفارش نمود.
رئیس سازمان نظام مهندس استان یزد بلوار استاد پیرنیا را به عنوان نمونه ای برای عامل مشارکت بین شهرداری و سازمان دانست و آن را پروژه ای قَدَر و خیلی خوب برای سرمایه گذاری معرفی کرد.
وی خاطرنشان نمود از ابتدا تا صدور پروانه ساخت، کار با شهرداری است ولی باید با تفاهم و هم افزائی به یک خروجی مناسب برسیم.
دکتر آیت اللهی همچنین پیشنهاد داد در طرحهای مختلف باید هیئت های تحویل داشته باشیم.
گفتنی است در این دیدار بر ضرورت تقویت مشاوران بومی تأکید گردید و توصیه شد حتی از ابتدای پروژه، شرح خدمات از سوی این مشاوران ارائه شود.
در این جلسه مهندس مجید زرگرباشی معاون معماری و شهرسازی و مهندس محمود دهقان مدیر منطقه سه شهرداری یزد به عنوان نمایندگان شهرداری در کمیسیون روانسازی خدمات مهندسی مستقر در نظام مهندسی پیشنهاد و معرفی شدند.
 

 
آدرس کوتاه :