ديدار مدير عامل شركت آبفا با شهردار يزد

ديدار مدير عامل شركت آبفا با شهردار يزد
 
     مدير عامل شركت آبفاي استان در ديدار با شهردار يزد بر تعامل هر چه بيشتر بين شهرداري و آبفا تاكيد نمود.
       به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد علي اسلامي مدير آبفاي استان در ديدار با شهردار يزد با تبريك انتصاب مجدد مهندس عظيمي زاده به عنوان شهردار يزد، بر همكاري بيشتر بين شهرداري و شركت آب و فاضلاب استان تاكيد كرد.
      در اين ديدار با سفارش بر تعامل بيشتر ،در خصوص حفر چاه و همكاري شركت آبفا در جابجايي خطوط آب و فاضلاب كه در مسير پروژه هاي شهرداري قرار مي گيرد بحث و تبادل نظر شد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :