ديدار صميمانه شهردار يزد با پرسنل شهرداري

ديدار صميمانه شهردار يزد با پرسنل شهرداري
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي در ديداري صميمانه و بدون اطلاع قبلي از پرسنل حوزه هاي معاونت معماري وشهرسازي ، معاونت فني وعمراني و اداره هاي حسابداري،املاك، دبيرخانه و روابط عمومي شهرداري مركز، در جريان مسائل و مشكلات آنها قرار گرفت.
در اين ديدار شهردار يزد ضمن شنيدن صحبتهاي پرسنل، پس از بررسي همه جانبه رهنمودهاي لازم را ارائه داد. وي همچنين ضمن تأكيد بر تقويت سامانه pms ، در خصوص بودجه سال آينده نيز توضيحاتي را بيان داشت.
                                                                       
­« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
 
آدرس کوتاه :