ديدار شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با هيأت امناء امامزاده جعفر

ديدار شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با هيأت امناء امامزاده جعفر

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد-درديدار شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازامامزاده جعفر اعضاي هيأت امناءاين آستانة مقدس درخصوص احداث واحدهاي تجاري درمقابل اين امامزاده انتقادكردندوخواستارتوجه بيشترمسئولان شهرنسبت به مشكلات اين بقعه شريف شدند.

 دراين بازديد مشكلات امامزاده جعفرمورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ومقرر گرديد تهيه طرح جامع آن دردستور كار هيأت امنا قرار گيرد وشهرداري هرگونه همكاري وهماهنگي لازم رادرراستاي برخي تملكهاي اين آستانه اعمال نمايد وهمچنين تمهيدات لازم درخصوص احداث پاركينگ درمسيرهاي منتهي به اين امامزاده با همكاري هيأت امناءصورت گيرد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.