ديدار سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري يزد با فرماندار جديد

ديدار سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري يزد با فرماندار جديد

درديدار سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري و مديران عامل سازمانهاي تابعه با فرماندار يزد،  در خصوص همكاريهاي دو جانبه بحث و تبادل شد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس جعفر امين مقدم به اتفاق مديران عامل  سازمانهاي پاركها و فضاي سبز ، آتشنشاني و خدمات ايمني ، آرامستانها ، ميادين ميوه و تره بار ، رفاهي –تفريحي و مديريت پسماند يزد و كارشناسان معاونت خدمات شهري با حضور در فرمانداري با محمود شاكري شمسي فرماندار جديد يزد ديدار كردند.

دراين ديدار فرماندار يزد با اعلام آمادگي خود درحل مسائل شهرداري و فرمانداري خاطر نشان نمود كه الگو شدن شهر يزد ميتواند براي ساير شهرهاي استان موثر باشد .

محمود شاكري شمسي با سفارش بر پرهيز از بخشي نگري گفت : اگر بر هر قسمتي نظارت داشته باشيم و كارمان را خوب انجام دهيم ، رضايت مردم و در نهايت رضايت خالق را كسب خواهيم كرد.

وي تاكيد كرد: اگرنظارتها خوب نباشد شهرداري ميتواندآسيب پذير باشد .

شاكري شمسي با اشاره به زحمت دهها برابري كارفضاي سبز در يزد جدي بودن مسئله آب را  ياد آور شد و بر مديريت فضاي سبز با توجه به شرايط موجود سفارش نمود .

فرماندار يزد با تشكر از فعاليتهاي نوروزي شهرداري گفت : توجه به زيرساختها باعث فراموشي
رو ساختها نشود ، وي همچنين با اعلام آمادگي صددرصدي فرمانداري براي همكاري با شهرداري اظهار داشت : بياييم دست به دست هم دهيم و در روح شهر بدميم .

محمود شاكري شمسي در راستاي تامين بهتر اعتبارات سفارش كرد كه شهرداري فضاي مشاركتي را متعدد كند و به آن بپردازد .

زيبايي نما و منظر ، ساماندهي نيروهاي انساني به عنوان مهمترين فاكتور در شهرداري ، استفاده از بخش خصوصي در امور خدمات ، جمع آوري زباله و اتلاف سگهاي  ولگرد از ديگر مواردي بود كه فرماندار يزد بر توجه به آنها سفارش نمود .

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري يزد نيز در اين ديدار اهميت همكاري و همياريهاي بين شهرداري وفرمانداري را بر شمرد و در خصوص فعاليتهاي معاونت خدمات به ايراد سخن پرداخت .

در اين ديدار همچنين انتصاب محمود شاكري شمسي به سمت فرماندار جديد يزد تبريك گفته شد و هر يك از مديران سازمانهاي  تابعه معاونت خدمات شهري شهرداري به ارائه گزارشي از سازمان متبوع خود پرداختند .

 

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد

 

 

آدرس کوتاه :