دعوت از شهروندان جهت مشارکت در پیاده روسازی معابر

دعوت از شهروندان جهت مشارکت در پیاده روسازی معابر

به گزارشروابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزدمدیر منطقه یک شهرداری یزد با توجه به وسعت زیاد پیاده رو خیابانهای فرعی و کوچه های سطح منطقه ، لزوم مشارکت مردم در پیاده روسازیها را یاد آورشد و از دراختیار گذاشتن موزائیک به قیمت نیم بهاء به افرادی که مایل هستند در این طرح مشارکت نمایند خبر داد .

مهندس احمد قانع اعلام کرد شهروندان ساکن در منطقه یک شهرداری می توانند جهت تهیه موزائیک به واحد عمران منطقه یک واقع در پارک غدیر مراجعه نمایند .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.