در روز پانزدهم بهمن ماه:اصلاحات تعرفه عوارض سال 93 شهرداری یزد منتشر شد

در روز پانزدهم بهمن ماه:اصلاحات تعرفه عوارض سال 93 شهرداری یزد منتشر شد
اصلاحات تعرفه عوارض شهرداری یزد که در تـاریخ دهم بهمن ماه از سوی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است از روز پانزدهم بهمن ماه بر روی سایت شهرداری یزد قابل دانلود است.
        به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد اصلاحات تعرفه عوارض شهرداری به منظور اجرا در سال 1393 بر روی سایت شهرداری به آدرس yazd.ir   قرار گرفت.
   خاطرنشان می شود اصلاحات تعرفه عوارض شهرداری که در مورخ دهم بهمن ماه سالجاری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای شفاف سازی در امور مدیریت شهری و آگاهی شهروندان در روز  سه شنبه پانزدهم بهمن ماه منتشر شد.
    گفتنی است دفترچه کامل عوارض و بهای خدمات سال 92 نیز از روی سایت شهرداری قابل دانلود می باشد.
      قابل ذکر اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 1393 پس از تأیید فرمانداری قابل اجرا خواهد بود.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :