در جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري يزد مطرح شد:آمر به معروف و ناهي از منكر بايد مخلص و عمل گرا باشد

در جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري يزد مطرح شد:آمر به معروف و ناهي از منكر بايد مخلص و عمل گرا باشد
شهردار يزد بر اخلاص و عملگرايي در امر به معروف و نهي از منكر تأكيد نمود.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي در جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر با اشاره به اينكه در شناخت ائمه معصومين، مطالعه ، تحقيق و پژوهش زيادي لازم است يادآور شد كه شيعه به معناي پيرو بايد با عمل مشخص شود.
شهردار يزد خاطرنشان كرد حتي تكليف شيعه در رابطه برخي حالات از جمله انتظار فرج نيز با انجام عمل توصيف مي شود، يعني با عمل به دستورات الهي و سيره و روش ائمه معصومين (ع) و انبياء الهي بايد شيعه بود.
وي با بر شمردن مراتب امر به معروف و نهي از منكر خاطرنشان كرد براي امر به معروف و نهي از منكر، مراتبي است كه اگر با عمل به مرتبه پايين تر مقصود حاصل شود، عمل به مرتبه بعدي جايز نيست.
ميروكيلي با تأكيد بر فراگيري شرايط امر به معروف و نهي از منكر گفت:
انسان بايد در امر و نهي ظرفيت لازم را به خرج دهد و رنجش خاطر را موجب نشود و بيشترين هدف او جذب حداكثري باشد.
شهردار يزد همچنين با اشاره به آداب امر به معروف و نهي از منكر تأكيد نمود فرد آمر يا ناهي بايد مانند طبيبي دلسوز و پدري مهربان باشد، قصد خود را خالص كند، تنها براي رضاي خدا اقدام نمايد و عمل خود را از هر گونه برتري جوئي پاك گرداند.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.