در آينده اي نزديك : آغاز عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح مهديه يزد

در آينده اي نزديك : آغاز عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح مهديه يزد
مهندس عظيمي زاده معاون فني وعمراني شهرداري يزد در گفتگويي احداث تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه را از عمده پروژه هاي شهرداري يزد در سالجاري دانست كه عمليات اجرايي آن در آينده اي نزديك شروع مي شود.
وي در بيان مشخصات اين تقاطع كه به صورت تبادل زير گذر و ميدان احداث مي شود اظهار داشت پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه با طول رمپ كلي 500 متر، ارتفاع 5/5 متر و عرض كلي مسير 17 متر در موقعيت تقاطع بلوارهاي طالقاني ، امام جعفر صادق(ع) ، شهيد بهشتي و منتظر قائم به اجرا در مي آيد.
معاون فني و عمراني شهرداري يزد مسير زيرگذر اين تقاطع را در امتداد بلوار شهيد بهشتي به بلوار منتظر قائم ذكر كرد.                                            
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :