درنشستی زمینه های همکاری شهرداری یزد ونیروی انتظامی شهرستان بررسی شد

درنشستی زمینه های همکاری شهرداری یزد ونیروی انتظامی شهرستان بررسی شد
         به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد شهرداری ونیروی انتظامی شهرستان یزد باتشکیل جلسه ای فرآیندهای همکاری متقابل رادرزمینه اجرای طرح کشوری انتظام بخشی شهری که یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است راباحضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهرداروفرمانده انتظامی شهرستان مورد بحث وبررسی قرار دادند.
        درنشست مشترک شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر یزد بافرمانده انتظامی، معاونان ورؤسای کلانتریهای شهرستان یزد که درمحل شهرداری مرکزی یزد برگزار شد برچهار موضوع تعیین نحوه برقراری ارتباط وسرویس دهی شهرداری به نیروی انتظامی درزمینه فناوری اطلاعات، خدمات دهی متقابل درزمینه برخورد باتخلفات ساختمانی ، سد معبرو...،بررسی خدمات دهی درزمینه حمل ونقل وترافیک ومشکلات مربوط به آن وهماهنگی درخصوص کمک رسانی درزمان وقوع حوادث غیر مترقبه تأکید گردید.
مهندس میروکیلی دراین نشست به منظور پیگیری موضوع فناوری واطلاعات پیشنهاد داد کارگروهی از سازمان آمار وفناوری اطلاعات شهرداری وحوزه مربوطه در نیروی انتظامی تشکیل شود ودرخصوص امداد رسانی درحوادث غیرمترقبه نیز پیشنهاد برپایی یک رزمایش مشترک راارائه کرد.
       همچنین شهردار یزد پیگیری وهماهنگی معاونت های خدمات شهری ، حمل ونقل وترافیک ومناطق سه گانه واداره اجرائیات شهرداری بابخشهای مربوطه درنیروی انتظامی رادرزمینه رفع تخلفات ساختمانی ومعضلات ترافیکی خواستار شد.
       سرهنگ سیدجواد حسینی فرمانده انتظامی شهرستان یزد نیز هدف ازتشکیل این جلسه راهماهنگی نیروی انتظامی شهرستان باشهرداری درزمینه طرح انتظام بخشی شهر یزد عنوان کرد وهدف ازانجام این طرح کشوری راکه یزد به عنوان نمونه ای برای اجرا انتخاب شده است راعلاوه بر ساماندهی معضلات شهری جمع آوری متکدیان وافراد ولگرد، رفع سدمعبرو حاشیه نشینی ، ساماندهی وضعیت موتورسیکلت ها وکارگران جویای کار که بعضاً درمیادین شهرایجاد مزاحمت می نمایند دانست.
دراین جلسه همچنین برهمکاری شهرداری ونیروی انتظامی درزمینه های نقشه GIS شهری وGPS نیز بحث وتبادل نظر شد.
      سیدعلی محمدمیرحسینی رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز دراین نشست باتأکید برنزدیکی وظایف نیروی انتظامی وشهرداری خاطرنشان کرد: آنقدر وظایف این دونهاد به هم نزدیک است که نمی توان تفکیک وظیفه نمود.
      وی این نزدیکی وظایف رادلیلی برای همدلی وخدمت مفیدتر به مردم دانست.
      دراین جلسه باتوجه به مشکلاتی که به هنگام قطع برق درچهارراهها به وجود می آید براستفاده وتجهیزچهارراهها به سیستم چراغهای راهنمایی خورشیدی تأکید گردیدکه از سوی شهرداری یزد پیش بینی 30عدد چراغ راهنمایی خورشیدی به منظور نصب درچهارراههای شهر اعلام شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.