درماههاي مهروآبان سالجاري:تخلفات ساختماني كاهش يافته است

درماههاي مهروآبان سالجاري:تخلفات ساختماني كاهش يافته است

به گزارش روابط عمومي سرپرست منطقه سه شهرداري يزد با اعلام كاهش تخلفات ساختماني در ماههاي مهر وآبان سال جاري گفت :در صورتي كه تمام ارگانهاي مرتبط با تخلفات ساختماني فعاليتهاي خودرا يكپارچه كنندوبا متخلفان قانوني برخوردنمايندقطعاًشهرداري موفق عمل مي كند.

سيدابوالفضل كشفي با اشاره به اينكه در نيمه نخست سال جاري يكهزار و116 ساختمان به علت تخلفاتي نظير عدم رعايت آيين نامه 2800 وحدنصاب تفكيكي ، نداشتن پروانه ساختمان وغيره تعطيل شده افزود:دراين مدت نيز رفع خطرهشت گود غيرمجاز ،تخريب چهار ساختمان غيرمجاز وچهارحصار غيرمجاز انجام شده است. وي ضمن بيان اينكه درشش ماهه نخست سال جاري بالغ بر296مورد پروانه ساختمان دراين منطقه صادرشده ، تصريح كرد:تغيير برخي آيتم هاي ساخت وساز از جمله كاهش حدنصاب تفكيكي جهت تسهيل درروند صدور پروانه ساختمان دردستور كارشهرداري مي باشد.

كشفي با اشاره به اينكه صدور پروانه ساختماني نيازمند مداركي نظير سند مالكيت، داشتن برگ عمران،واقع نشدن ملك درمسير گذرگاه وغيره است افزود : درصورت دردست نداشتن يكي از آن مدارك مردم متوسل به خلاف مي شوند.

وي گفت :باتوجه به رشد قيمت زمين وافزايش درخواستهاي ايجاد بلند مرتبه سازي وسرويس دهي راحت آن ،شهرداري در صدد آن است شهر را از حالت افقي به حالت عمودي تبديل كندودرصورتي كه زمين يا ملكي شرايط احداث مجتمع يا آپارتمانهاي چهارتاپنج طبقه را داشته باشد شهرداري موافقت خود رادراين راستا اعلام مي نمايد.

وي افزود :دراين منطقه درحال حاضر 32 مجتمع آپارتماني رسمي موجود مي باشد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.