درروزعيد قربان:همايش دوچرخه سواري در يزد برگزار شد

درروزعيد قربان:همايش دوچرخه سواري در يزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزدبه مناسبت عيدسعيد قربان همايش دوچرخه سواري توسط سازمان فرهنگي ، رفاهي،تفريحي شهرداري يزدباحضور شماري از اعضاءشوراي اسلامي شهر(آقايان ميرحسيني ،خباززاده ،مطهريان وپارسائيان) وشهرداريزد برگزار شد.

 همايش دوچرخه سواري با حضور100 نفرشركت كننده از ميدان آزادي آغاز ودر پارك شهداءواقع در چهارراه فضاي سبزبه پايان رسيد.

شايان ذكر است شهردار يزد دراين همايش ضمن بيان فوايد ورزش جوانان رابه ورزش كردن تشويق كرد. در اين همايش به قيد قرعه به تمامي شركت كنندگان جوايزمختلفي ازجمله چهاردستگاه دوچرخه اهدا گرديد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.