دردویست و پنجمین شورای اسلامی شهر يزد تاکید شد: استفاده از کانالهای مشترک در اجرای طرح های عمرانی

دردویست و پنجمین شورای اسلامی شهر يزد تاکید شد: استفاده از کانالهای مشترک در اجرای طرح های عمرانی

به گزارش سخنگو وروابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد حجت الاسلام شیخ عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر یزد در دویست و پنجمین جلسه علنی شورا با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) در زمینه اثرات کارهای خیر گفت: هرکار خیری که در دنیا انجام شود به وعده خداوند 10برابر آن در آخرت پاداش از جانب خداوند داده می شود و امید واریم که در شورای دوره چهارم بتوانیم در انجام کارهای خیر مثل کمک به مساجد ومدارس قدمهای موثری رابرداریم.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام حمید رضا مطهریان سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گزارشی دیگر از سفر به چین ارائه داد و در این زمینه افزود: در این سفر و در بازدیدهایی که داشتیم مشخص شد که در اجرای طرح های عمرانی در شهر های چین به زیرساختها و درختان توجه خاصی شده است.

وی در ادامه به اجرای پروژه پیرنیا اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح باید جلسات متعددی در کمیسیون عمران برگزار شود و با مشاوران مختلف بحث شود تا در این پروژه همه امکانات و نیازها از جمله فضای سبز، پیاده رو مناسب،مسیر دوچرخه سواری و غیره لحاظ شود.

شایق دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه بحث احداث پل جهاد از کاشانی به مدرس در کمیته فنی مطرح شده است افزود: برای این بلوار کانال مشترک و پل زیر گذر در نظر گرفته شده است و امیدواریم نصب کابلهای هوایی حداقل در این بلوار دیده نشود.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه تاکید کردند در اجرای طرح های عمرانی باید ادارات مختلف همکاری مناسبی با هم داشته باشند تا در اجرای این پروژه ها از کانال مشترک استفاده شود تا از حفاری های نامناسب جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه نامه های ارجائی به شورا که بیشتر با موضوع کمک به مساجد با اولویت مصالح بود مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :