درخصوص ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهردار يزد با حجت الاسلام صدوقي

درخصوص ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهردار يزد با حجت الاسلام صدوقي
حجت الاسلام والمسلمين صدوقي ضمن قدرداني از فعاليتهاي شهرداري اظهار اميدواري كرد:هماهنگي، همفكري وهمدلي به همراه طرح وبرنامه مطالعه شده ودقيق بتواند شهر يزد را رو به پيشرفت ببرد.
نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد كه درديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار ومديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد وحومه از وي، سخن مي گفت:اتوبوس را به عنوان وسيله حمل ونقل شهري يك نياز عمومي دانست كه قشر تقريباً متوسط به پايين جامعه از آن استفاده مي كنند.
وي همچنين تأكيد كرد نهادهايي كه دراين زمينه تعهد دارند بايد به تعهدات خود عمل نمايند.
وي درخصوص گسترش پاركهاي شهر ابراز رضايت نمود وبا سفارش به نظارت بيشتر بربعد اخلاقي وفرهنگي درپاركها خاطر نشان ساخت : باهمكاري نهادهاي ديگر فعاليت بيشتري صورت گيرد تاخانواده ها با خيال راحت اوقات فراغت خود رادراين مكانها سپري نمايند.
حجت الاسلام صدوقي با برشمردن نقش محوري شورا وشهرداري درجلوگيري از تخلفات ساختماني برهمكاري، هماهنگي وهمفكري ديگر نهادها دراين زمينه تأكيد كرد وسفارش نمود محدوده هاي مشخصي كه نبايد ساخت وساز شود براي همه نهادها از جمله شهرداري، مسكن وشهرسازي ، آب، برق و... محترم شمرده شود.
نماينده ولي فقيه با ستودن شيوه مشاركت دراجراي پروژه هاي شهرداري، آن را بهترين روش براي مقابله با كمبود بودجه دانست.
وي با ابراز رضايت از فعاليت ومطالعه درخصوص بهبود وضعيت ترافيك وهمچنين حمل ونقل همگاني خاطرنشان كرد علاوه برانجام فعاليتهاي روزمره بايد براي آينده هم طرح وبرنامه داشته باشيم.
حجت الاسلام صدوقي تأثير تلاشهاي شورا وشهرداري را كاهش مشكلات مردم ورفاه بيشتر آنان ذكر كرد.
دراين ديدار از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر،شهردار ومديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد گزارشي از عملكرد شهرداري ارائه گرديد.
برتري وپيشرو بودن شهرداري يزد دربين مراكز استانها از نظر شهرداري الكترونيك، انجام اتوماسيون اداري درشهرداري مركز ويازده سازمان از سيزده سازمان شهرداري، كف سازي بازارخان وپروژه هاي ناحيه تاريخي، طرح راه اندازي پيست اسكيت در پارك كوهستان وافزايش يكصد هكتاري فضاي سبز در دوسال گذشته از جمله موارد مطرح شده دراين جلسه بود.
 گفتني است دراين جلسه به اجراي پروژه ها از طريق مشاركت اشاره شد كه دربرخي از قراردادهاي آن درقالب سهم شهرداري مي توان پروژه هاي ديگر رانيز به اجرا درآورد.
دراين جلسه خاطرنشان شد درحال حاضر مطالعات پنج تقاطع غيرهمسطح چهارراههاي مهديه وفضاي سبز، سه راه حكيميان، ميدان حضرت ابوالفضل (ع) وروگذر ميدان شهداي محراب نيز به انجام رسيده كه شايد با اعلام موافقت شوراي اسلامي شهر درسالجاري عمليات سه تقاطع غيرهمسطح بعلاوه بلوار ولايت كه از دروازه قرآن به فرودگاه اجرا مي شود درقالب سهم شهرداري از پروژه هاي مشاركتي آغاز گردد.
توجه به منطقه حسن آباد به ويژه به قسمت داخل محدوده آن وانجام درخواست براي جزء محدوده كردن بخشي از آن كه خارج از محدوده است، كنترل ومديريت ترافيك درقالبهاي ايجاد فيبر نوري، دوربين ، اصلاح هندسي واجراي تقاطع هاي غيرهمسطح نيز از ديگر موارد مطرح شده دراين ديدار بود.
 
 
                                                                        « روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.