درجمع شهرداران استان يزد:استاندار برحمايت از شهرداريها تأكيد كرد

درجمع شهرداران استان يزد:استاندار برحمايت از شهرداريها تأكيد كرد
محمدرضا فلاح زاده كه به مناسبت گراميداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها درجمع شهرداران      استان يزد سخن مي گفت:
كار شهرداري راسخت تر از استانداري توصيف كرد وبرحمايت از شهرداريها تأكيد نمود.
استاندار يزد خطاب به شهرداران توصيه كرد كه رضايت مردم راتاجايي كه رضايت خدااست،درنظر داشته و
تاجايي كه باقانون ومقررات متناقص نباشد باشوراهاي اسلامي شهرها نيزهماهنگ باشيد.
وي بااشاره به اينكه درگذشته به وسيله 25 رشته قنات از آبهاي زيرزميني استان استفاده مي شده واين تعداد درحال حاضر تبديل به 800 حلقه چاه عميق شده است با سفارش به صرفه جويي برپيگيري هرچه بيشتر خط دوم آب زاينده رود تأكيد كرد.
فلاح زاده همچنين با اشاره به اهميت عمران شهري توجه كافي به سيماي شهرها را يادآور شد وبه تكميل  پروژه هاي نيمه تمام وحسن نظارت برآنها سفارش نمود.
معاون امورعمراني استانداري يزد نيز دراين جلسه گفت: با اجرايي كردن تبصرة 13 كه به عنوان قانون سبز ناميده مي شود مسافرت ها رادرشهرها كاهش مي دهيم.
همچنين سيدعلي اكبر ميروكيلي شهردار يزد نيز اظهار داشت:حفظ منابع وانجام خدمات شهري از اهداف تأسيس شهرداريها درصد سال پيش بوده است.
وي كه به عنوان دبيراجرايي ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها دراستان يزد سخن  مي گفت: عدم وجودمنابع درآمدي پايدار، ناكافي بودن اعتبارات استاني، پراكندگي جمعيت وگستردگي شهرها،نبود نيروي متخصص ،مشكلات ناشي ازتخلفات ساختماني وكمبود آب وسرمازدگي رااز جمله معضلات شهرداريها دانست.
 ميروكيلي همچنين گزارشي از عملكرد ستاداستاني  بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها ارائه كرد.
علاوه براين دراين جلسه توسط شهرداران از به روز نشدن قانون شهرداريها انتقاد شد وبرايجاد وحدت رويه در كميسيون هاي ماده 100 تأكيد گرديد. همچنين شهرداران خواستار تعامل بيشتر بين كليه دستگاههاي دولتي در ساماندهي سيماي شهري شدند وبا انتقاد از نحوة اجراي يكسان قانون شهرداريها درخصوص شهرهاي بزرگ و كوچك سفارش كردند كه بحث درآمدي شهرهاي كوچك نيز مورد توجه قرار گيرد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.