خیابان محله نعیم آباد ساماندهی می شود

خیابان محله نعیم آباد ساماندهی می شود 

 

 

 

 

با حضور ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد، سید محمد ناصر حیدری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورا در منطقه دو شهرداری، فاطمه زارع عضو شورا، حمید رضا رحیم دل سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری و‌ جمعی از اهالی محله نعیم آباد؛ مشکلات این محله از جمله مشکلات ترافیکی خیابان شهدای نعیم آباد به ویژه نقاط حادثه خیز این خیابان بررسی شد.

در این راستا از زمین های اطراف این محله که توسط معتمدین محل شناسایی شده بود بازدید شد تا جهت کاربری های پارکینگ، فضای سبز، ورزشی و فرهنگی در اختیار جوانان این محله قرار بگیرد.