خيز سازمان بازيافت براي دستيابي به استاندارد ISO9002پسماند

خيز سازمان بازيافت براي دستيابي به استاندارد ISO9002پسماند

مهندس زرگر باشي مديرعامل سازمان بازيافت وتبديل مواد زائد شهرداري يزد بابيان برنامه هاي آتي اين سازمان ازجمله استقرار ايستگاههاي سيار جهت جمع آوري پسماندهاي خشك ومجهز ساختن سازمان به شبكه VLSتصريح كرد:اين سازمان درصدد است درآينده نزديك به استاندارد ISO9002 دست يابد.

مديرعامل سازمان بازيافت وتبديل مواد زائد شهرداري يزد درخصوص تفكيك از مبدأزباله ها وفرهنگسازي در اين زمينه خاطرنشان كرد :اقدامات مقطعي جوابگو نيست وسازمان درصدد است در سال آينده در راستاي آموزش وفرهنگسازي اعتبار قابل توجهي را پيش بيني كنند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.