خيابان بدر به بهره برداري رسيد

خيابان بدر به بهره برداري رسيد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي به اتفاق معاون امور فني وعمراني شهرداري طي بازديدي از پروژه هاي تقاطع هاي غيرهمسطح پروفسورحسابي و كاشاني، خيابان بدر، ميدان شهيد آقا بابايي و آتش نشاني سيلو روند پيشرفت اين طرحها را مورد بررسي قرار دادند.
گفتني است خيابان بدر واقع در شهرك ولي عصر (عج) پشت استاديوم ورزشي شهيد نصيري با طول 920 متر ، عرض 25 متر و هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 950 ميليون ريال به بهره برداري رسيده است.  
علاوه بر اين تقاطع غيرهمسطح ادامه بلوار پروفسور حسابي با دو دهانه به عرض مفيد 50/20 متر و ارتفاع 10/5 متر در حدود 90 درصد پيشرفت كار داشته و زيرگذر خيابان آيت ا... كاشاني در تقاطع با راه آهن نيز با عرض مفيد دهانه 6/25 متر و ارتفاع 5/5 متر مراحل پاياني و تكميلي خود را طي  مي كند.
خاطرنشان مي شود اصلاح هندسي ميدان ورودي جنوبي شهر يزد (ميدان شهيد آقا بابايي) نيز 90 درصد پيشرفت كار داشته به طوريكه در طرح جديد محيط ميدان به 350 متر و مساحت آن به هفت هزار متر مربع مي رسد.
همچنين اولين ايستگاه آتش نشاني بانوان در يزد كه با مساحت 1600 متر مربع و زيربناي 1150 متر مربع در دو ساختمان مجزا جهت خدمات رساني آتش نشانان مرد و زن با هزينه اي در حدود پنج ميليارد و 600 ميليون ريال در سه طبقه احداث مي شود و داراي امكاناتي از قبيل مهمانسرا ، كتابخانه و سالن كنفرانس        مي باشد 60 درصد پيشرفت كار داشته است.
                                               
« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :