خط کشی محوری معابر اصلی و مبادی ورودی شهر در ایام پایانی سال گذشته

خط کشی محوری معابر اصلی و مبادی ورودی شهر در ایام پایانی سال گذشته
 
به منظور ارتقاء فرهنگ رانندگی و کمک به زیبایی سیما و منظر شهری، در روزهای پایانی سال گذشته معابر اصلی، هسته مرکزی و مبادی ورودی شهر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، در روزهای پایانی سال 1392 کلیه معابر اصلی، هسته مرکزی و مبادی ورودی شهر یزد، با هدف ارتقاء فرهنگ ترافیک و کمک به زیبایی سیما و منظر شهری و استقبال از مسافران نوروزی از سوی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد خط کشی محوری شد.
خاطرنشان می شود خط کشی های مذکور در شب و از ساعت یک بامداد تا ساعت شش صبح با گروه کاری هفت نفره به انجام رسیده است.
شایان ذکر اینکه بلوارهای جمهوری اسلامی شهید پاکنژاد، شهید باهنر، شهید صدوقی(ره)، دانشجو و خیابان های شهید مطهری، شهید رجائی و... از جمله محلهای خط کشی شده می باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :