خدمات آزمايشگاهي پروژه هاي عمراني

خدمات آزمايشگاهي پروژه هاي عمراني
« آگهي مناقصه عمومي »
شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 58108 ـ 19/11/88 در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري خدمات آزمايشگاهي پروژه هاي عمراني در سطح شهر يزد با توجه به موارد ذيل اقدام نمايد ،‌ در ضمن ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
1- شركت كنندگان مي بايست سپرده اي را كه از 5 % مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد ،‌ چك بانكي رمزدار ،‌ اوراق مشاركت يا ضمانت نامه بانكي در وجه حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد واريز نمايند .
2-  برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .
3. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
متقاضيان مي توانند جهت اخذ مدارك شركت در مناقصه حد اكثر تا آخر وقت اداري روزپنجشنبه مورخ 2/2/89 به اداره امور قراردادها واقعدر شهرداري مركزي يزد مراجعه و يا با شماره تلفن 8 ـ 7252002 ـ 0351 داخلي 2220 تماس حاصل نمايند .
« روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد »‌
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.