خداحافظي با بليت كاغذي

خداحافظي با بليت كاغذي
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد پس از بهره برداري دستگاههاي كارت خوان در اتوبوسهاي شهري و استفاده از كارت شهروندي ، مسافران ناوگان اتوبوسراني شهري فقط تا پايان خردادماه فرصت دارند از بليتهای کاغذی استفاده نمايند .
گفتني است پس از 31 خرداد ماه با برگزاري مراسم خداحافظي از بليتهاي كاغذي ، رفت و آمد به وسيله ناوگان اتوبوسراني يزد فقط با ارائه كارت شهروندي امكانپذير مي باشد .

قابل ذكر اينكه با توجه به مزاياي استفاده از كارت شهروندي ، ديگر بليط كاغذي چاپ و توزيع نمي گردد.

آدرس کوتاه :