حوادث اردیبهشت ماه بدون تلفات فوتی

حوادث اردیبهشت ماه بدون تلفات فوتی

 
238 حادثه در اردیبهشت ماه امسال که اتفاق افتاده، که خوشبختانه آمار تلفات فوتی صفر بوده است.
 
      به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در اردیبهشت ماه سالجاری 238 حریق و حادثه از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گزارش شده که خوشبختانه تلفات فوتی در برنداشته و فقط 49 نفر در این حوادث و  آتش سوزیها مجروح شده اند.
   از حوادث اتفاق افتاده در این یکماه 15 مورد به علت تصادف و واژه گونی خودرو، سه مورد نشت گاز و گازگرفتگی، 17 مورد محبوس شدن انسان، سه مورد سقوط، سه مورد مربوط به آسانسور و ... بوده است.
    همچنین دلیل رخ دادن آتش سوزیهای اردیبهشت ماه امسال، 28 مورد مربوط به سهل انگاری و بی احتیاطی، چهارمورد به دلیل اشتباه و بی دقتی، 26 مورد حریق بر اثر پاکسازی محیط و ... بوده است.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد