حل وفصل پرونده هاي ساختمانيِ باتخلفات جزئي درمناطق شهرداري انجام مي شود.

حل وفصل پرونده هاي ساختمانيِ باتخلفات جزئي درمناطق شهرداري انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد بابرگزاري اولين جلسه وحدت رويه وهماهنگي بين اعضاي كميسيون هاي ماده 100 مقررگرديدپروندهايي كه تخلف جزئي دارند وقابليت حل وفصل درمناطق شهرداري براي آنها فراهم باشد به كميسيون ارسال نشود.
دراين جلسه بابرشمردن عزم شهرداري درجهت جلوگيري از  تخلفات ساختماني برفرهنگ سازي عمومي درجهت كاهش گرايش مردم به انجام تخلفات ساختماني،تسهيل ضوابط ومقررات صدورپروانه وتوجه بيشتراعضاي كميسيون ماده 100 دررسيدگي سريعتر  پرونده هاي وصول شده تأكيدگرديد.
جلسه مذكور باحضور مديران كل امورشهري وروستايي استانداري ، شهردار يزد ، اعضاي كميسيون هاي ماده 100 اعم از اعضاي شوراي اسلامي شهر، نمايندگان وزارت كشور وقوه قضائيه و مديران مناطق شهرداري ، معاونان عمراني واداري ومالي شهرداري ودبيران كميسيون ها درمحل سالن اجتماعات شهرداري يزدبرگزار شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.