حضور شهردار یزد در دانشگاه آزاد اسلامی یزد به منظور امضای تفاهم نامه

گزارش تصویری