حضور شهرداري يزد درنمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي

حضور شهرداري يزد درنمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي

 

آدرس کوتاه :