حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در مراسم روز درختکاری پارک کوهستان

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :