حضورآتشنشانان در مراسم 13 آبان

حضورآتشنشانان در مراسم 13 آبان
پرسنل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني با استقرار 4 دستگاه خودرو آتشنشاني در طول مسير راهپيمايي روز 13 آبان ، راهپيمايان را در اين روز همراهي نمودند .
آدرس کوتاه :