حدود ۵۸ مورد محل آبگرفتگی در محلات و کوچه‌های منطقه شناسایی شده بود که با حفر چاه جذبی مشکل این موارد حل شده است

حدود ۵۸ مورد محل آبگرفتگی در محلات و کوچه‌های منطقه شناسایی شده بود که با حفر چاه جذبی مشکل این موارد حل شده است


حدود ۵۸ مورد محل آبگرفتگی در محلات و کوچه‌های منطقه شناسایی شده بود که با حفر چاه جذبی مشکل این موارد حل شده است

علیرضا مشایخی؛ مدیر منطقه چهار شهرداری یزد درباره فعالیت‌های عمرانی این منطقه در دَه ماه گذشته توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.