جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری 

 

 

محمد مهدی شرافت؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در مورد طرح های مطرح شده در این جلسه شامل دو طرح ترافیکی در مناطق ۲ و ۳، تبدیل کشتارگاه قدیم به فضای فرهنگی تفریحی و بهینه سازی و ارزیابی ایستگاه های آتش نشانی توضیحاتی ارائه می دهد.

جلسات کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برگزار می شود.