• دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری یزد

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری یزد

شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری یزد با حضور مهندس مشتاقیون سرپرست شهرداری در روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه تشکیل جلسه داد.

در این نشست سیاست های کلی شورا تبیین و اعضای جدید تعیین شدند.

آدرس کوتاه :